måndag 26 februari 2018


Genom hela livet har vi blivit dömda utifrån någon annans norm.
Vi har förväntningar på oss själva och dom största är att vara oss själva som vi är. Så ofta ger vi bort vår makt genom att ge den till andra som dömer oss utifrån deras värderingar.

Vi är den vi är. Vi speglar oss och lär oss av omgivningen och omgivningen speglar sig och lär sig av oss. Vi är hela tiden både lärare och elev samtidigt.

Vi har en möjlighet att komma över alla våra rädslor och tvivel genom kunskap och erfarenhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar